Защо ние

Провеждане на Интегриран Пект контрол, който включва:

 1. Изготвяне на оценка за териториалното разположение  и общото състояние на всеки обект , по отношение на рисковите зони за нахлуване вредни насекоми и  гризачи и зоните за тяхното обитаване и размножаване.
 2. Изготвяне на индивидуална  мониторингова програма:

Цели на мониторинга:

 • Локализиране рисковите зони (потенциални укрития и места за развитие на вредителите);
 • Елиминиране на местообитанията, където това е възможно;
 • Идентификация на вредителите и определяне на тяхната активност;
 • Избор на подходящи средства за контрол;
 • Определяне на контролни точки за следене активността на вредните насекоми и гризачи;
 • Определяне на зони за третиране с биоциди срещу вредни насекоми и гризачи;

Корективни действия – в зависимост от отчетените резултати, както следва:

 • Почистване на дератизационните кутии (в т.ч живоуловни капани);
 • Пълна подмяна на необходимото количество родентициди и/или лепливи уловки (в т.ч. феромонови капани за насекоми);
 • Подмяна на дератизационни кутии –  при необходимост;
 • Промяна на разположението на дератизационните кутии/капани;
 • Провеждане на извънредни, локални дезинсекции, в т.ч. фумигации, при заявка от Възложителя

Поддържане на документи, отчети и доклади:

Създаване на електронно досие, което съдържа:

 • Индивидуални схеми  за провеждане на Пест контрол за всеки под обект;
 • Списък  на използваните биоциди и материали с необходимите документи, регламентирано от контролните органи;
 • Списък на служителите, ангажирани пряко с изпълнението и  контрола на качеството;
 • Чек –листи за провеждане на всеки мониторинг;
 • Доклади и анализи за резултатите от провеждането на Пест контрол;
 • Препоръки за повишаване на ефективността

 

 • Сравнения на анализите за активността на вредителите на територията на всеки под обект за 3/6/12 м, с констатации и препоръки към Възложителя;

Организиране и провеждане на биоцидни обработки срещу складови и битови вредители (насекоми и гризачи):

 • Хлебарки
 • Мравки
 • Молци
 • Гъгрици
 • Бълхи
 • Дървояди
 • Мухи
 • Комари
 • Кърлежи
 • Оси
 • Стършели
 • Мишки
 • Плъхове

Организиране и провеждане на биоцидни обработки срещу подземни вредители:

 • Сляпо куче
 • Къртици

Организиране и провеждане на репелентни (отблъскващи) обработки срещу

други, нежелани :

 • кучета,
 • котки
 • Влечуги
 • птици