Фармацевтични компании

Знаем, че фармацевтичното производство е натоварено със сериозни хигиенни изисквания и често е обект на контрол от страна на проверяващите институции. Но вредителите могат бързо да престанат да бъдат проблем за Вас.

Гарантирайте си спокойствие! Потърсете ни!

„Пест Корект”  притежава лиценз за извършване на услуги по ДДД според изискванията на наредба № 3 от 24 януари 2005 г от МЗ. Нашите специалисти имат богат опит и познават в детайли изискванията на процедурите за качество. процедурите за качествоТе ще ви осигурят необходимите документи и извършването на необходимите дейности по ДДД. При сключване на договор за абонаментна услуга ние поемаме изцяло ангажиментите по ежемесечната дезинфекция, дезинсекция и дератизацията на обекта и Ви осигуряваме безплатно гаранционно обслужване в случай на нужда.