Хранителни и питейни заведения

Готовата храна, суровините  и напитките, която имате в изобилие, привлича като магнит всякакви вредители. Но ние знаем, че за Вас е важно да осигурите приятни преживявания на гостите си, да запазите здравето на клиентите и служителите си и да покриете законовите хигиенни изисквания.

Гарантирайте си спокойствие! Потърсете ни!

„Пест Корект”  притежава лиценз за извършване на услуги по ДДД според изискванията на наредба № 3 от 24 януари 2005 г от МЗ. Препаратите, с които работим, действат бързо, ефикасно и най-вече безопасно за работната среда. Предлагаме сключване на договор за абонамент, чрез който ще си осигурите всички необходими ежемесечни третирания на обекта, както и безплатни дейности по отстраняването на случайни вредители между обработките.