Oбщежития

Проблемите, които имате с вредителите, много приличат на проблемите на жилищен блок. Но ние знаем, че Вашата отговорност е голямаопазване на здравето на всички обитатели на общежитието и елиминиране на икономическите рискове.

Гарантирайте си спокойствие! Потърсете ни!

„Пест Корект”  притежава лиценз за извършване на услуги по ДДД според изискванията на наредба № 3 от 24 януари 2005 г от МЗ. Ще обработим цялата сграда наведнъж, за да възпрепятстваме максимално повторната поява на вредителите. Препаратите, които използваме, са модерни и професионални, действат бързо, резултатно и безвредно. Можете да сключите с нас договор за абонамент, който ще ни задължи да извършим необходимите четири обработки по ДДД годишно. Освен това договорът Ви гарантира, че ще отстраним безплатно всички случайно появили се вредители във времето между договорираните процедури.