Училища и детски градини

Здравето на децата ни е на първо място и затова хигиенните изисквания на закона към училищата и детските градини са оправдано високи. И ако ръководите подобно заведение, значи носите на плещите си голяма отговорност.

Гарантирайте си спокойствие! Потърсете ни!

„Пест Корект”  притежава лиценз за извършване на услуги по ДДД според изискванията на наредба № 3 от 24 януари 2005 г от МЗ. и работи изцяло с одобрени професионални препарати за борба с вредители. Те са ефикасни, но бързоразградими и напълно безопасни за здравето на децата. Ако сключите с нас договор за абонамент, ние ще поемем ангажимента за необходимите 4 или 12 пъти в годината дейности по ДДД, както и безплатно гаранционно обслужване на обекта за целия срок на договора.