Мравки

Външен вид

Мравките са малки насекоми от разред Ципокрили. Имат шест крака, добре оформена глава, две пипала и тънка талия. Някои видове достигат дължина до 5 см, а цветовете им варират от жълто през червено, кафяво, до черно. Повечето видове не могат да летят, но някои от тях да имат крила.

Обиталища

Мравките са обществени животни и живеят в големи колонии със строго определени функции и йерархия между членовете ѝ. Създават мравуняците си под земята. Обиталищата им са доста големи и представляват сложни системи от коридори и помещения с различни функции. Във всякщо едно от тях могат да живеят до 300 000 индивида.

Хранене

Хранят се плодове, семена, захар, мазнини, зърна или малки насекоми, които търсят около мравуняка. Влачат плячката обратно и я складират в някое от специалните помещения. Съществуват и видове, които сами отглеждат храната си – могат да развъждат листни въшки, за да се прехранват с произвежданата от тях захарна течност, или да култивират гъбички в специално подготвена тор.

Размножаване и развитие

Продължителността на живота на мравките е различна не само според вида им, а и според специфичната им роля в мравуняка. Мъжките индивиди са с крила и служат само за разплод. Често умират след като извършат оплождането на кралицата.

Яйцата се снасят единствено от най-голямата мравка – кралицата, която може да живее до 15 години. Тя създава своя колония и се грижи за яйцата си, от които за 1-2 седмици се излюпват ларви. Ларвите се поемат от работничките – безкрили женски, които не се размножават, а събират храна, обслужват ларвите и пазят мравуняка. Техният живот е до 7 години. Ларвите преминават през фаза на пупи, докато накрая стават възрастни индивиди, готови да се включат активно в живота на колонията.

Поражения

Мравките нападат хранителните продукти в кухнята. Домашните мравки не са опасни за здравето ви, но със сигурност е неприятно да делите с тях хранителните си запаси и да ги прескачате из кухнята.

Белези на нападение

Ще ги срещнете да маршируват по създадените от тях „пътечки”, които маркират със специални феромони и по които се движат всички работнички на влизане и на излизане от помещението.  Могат да си направят мравуняк извън къщата, но ако намерят начин, ще го построят и в мазилката, на недостъпно и невидимо за Вас място.

Процедура по унищожаване

  1. Разпознаване. Нашите специалисти ще Ви разпитат, ще посетят обекта и ще разгледат щетите.
  2. Индивидуален план за действие. В зависимост от размера на нападението и от особеностите на помещението ще Ви предложим адекватен метод за справяне с проблема.
  3. Същинска обработка. Пълното и качествено унищожаване на мравките зависи от тежестта на случая и условията на средата. Процедурата е еднократна, но има видим ефект едва след 4-5 дни.
  4. Гаранция. Даваме 6-месечна гаранция за качеството на работата ни.