Професионална борба и защита от вредители

“ПЕСТ КОРЕКТ” ООД

Модерна компания, която работи и се развива в сферата на интегрирания пест контрол. Персоналът е високо квалифициран и включва само доказани специалисти с опит: биолози, еколози, зоолози и дезинфектори, притежаващи удостоверения за правоспособност.

“ПЕСТ КОРЕКТ” ООД организира и извършва високо ефективни дезинфекции, дезинфекции (в т.ч. дезинфекции) и дезинфекции според изискванията на Наредба №1/05.01.2018г. от МЗ и МЗХиГ за условията и реда за извършване на ДДД дейности.

Организиране и провеждане на биоцидни обработки срещу складови и битови вредители (насекоми и гризачи):

Научете още за нас

Защото работим с изцяло професионални препарати и техника. И знаем начини да се справим, дори когато ситуацията изглежда безнадеждна.

Защо да изберете нас

Защото Фирмата е внедрила и прилага Системи за управление на  качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд в съответствие със стандартите EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007,  БДС EN 16636

Провеждане на Интегриран Пект контрол, който включва:

Корективни действия – в зависимост от отчетените резултати, както следва:

Цели на мониторинга:

Поддържане на документи, отчети и доклади. Създаване на електронно досие, което съдържа:

Организиране и провеждане на репелентни (отблъскващи) обработки срещу други, нежелани :

Организиране и провеждане на биоцидни обработки срещу подземни вредители: