Производствени предприятия за храни и складове за суровини и готова продутция

Знаем, че обектите от Хранително Вкусовата Промишленост са натоварени със сериозни хигиенно-санитарни изисквания и често са обект на контрол от страна на проверяващите институции. Но вредителите могат бързо да престанат да бъдат проблем за Вас.

Гарантирайте си спокойствие! Потърсете ни!

„Пест Корект”  притежава лиценз за извършване на услуги по ДДД според изискванията на Наредба №1/05.01.2018г. от МЗ и МЗХиГ за условията и реда за извършване на ДДД дейностиНашите специалисти имат богат опит и познават в детайли изискванията на процедурите за качество. Те ще ви осигурят необходимите документи и извършването на необходимите дейности по мониторинг и ДДД. При сключване на договор за абонаментно обслужване, ние поемаме изцяло ангажиментите по ежемесечната инспекция (мониторинг), дезинфекция, дезинсекция и дератизацията на обекта и Ви осигуряваме безплатно гаранционно обслужване в случай на нужда.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1 × 4 =