Защо ние

Защото „Пест Корект” е регистрирана в Министерството на здравеопазването и притежава лиценз за извършване на дейности по дезинфекции, дезинсекции (в т.ч. дезакаризации) и дератизации! Така Вие печелите:

 • пълна гама услуги в борбата с вредители;
 • доказана ефективност;
 • гаранция, че използваните препарати са безвредни;
 • възможност да сключите договор, с който да прехвърлите изцяло ангажимента по редовните изисквани от закона дейности по ДДД;
 • гаранционен срок за качество на извършената дейност при сключване на договор;
 • протокол за всяка обработка, който да покажете при проверка от КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ. В него са описани вида на услугата по ДДД, вида на използваните препарати, методът на обработка и името на служителя, извършил дейността;
 • професионални дейности по ДДД, съобразени изцяло с изискванията на Наредба №1/05.01.2018г. от МЗ и МЗХиГ за условията и реда за извършване на ДДД дейности.

Защото персоналът ни е прецизно подбран! Така Вие печелите:

 • познанията и уменията на цял екип от биолози, еколози, зоолози и дезинфектори с удостоверения за правоспособност;
 • нашия хъс и амбиция;
 • високата ни квалификация;
 • богатия ни опит.

Защото имаме специално отношение към всеки клиент! Така Вие печелите:

 • безплатен оглед за идентификация на вредители, размер на нападението и оценка на риска;
 • лично ОТНОШЕНИЕ към Вашия проблем;
 • индивидуален подход и план за действие;
 • индивидуална ценова оферта, съобразена с размера на нашествието, помещението, човекопотока, нормативите и т.н.;
 • гаранция за извършената дейност при сключване на договор и спазване на пълната методология на обработките.

Защото Ви гарантираме:

 • сигурност за здравето на семейството, колегите, клиентите и подопечните си;
 • спокойствие, че има кой да се погрижи за неприятностите;
 • увереност, че всяка една проверка на обекта Ви ще премине безпроблемно.

Защото познаваме напълно дейностите по интегрирания пест контрол.

Защото работим във всеки град и село в България.

Защото реагираме бързо и адекватно.

Защото знаем какво и как да направим.

Не се чудете повече какво да правите при проблем с вредители.