Препарати за борба с вредителите

Нашите препарати

Убиват вредители. Пазят вас и вашите любимци

Видове препарати:

Предимства и ползи:

Свържете се с нас

Защо да изберете нас

Защото фирмата е внедрила и прилага Системи за управление на  качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд в съответствие със стандартите EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007,  БДС EN 16636.

Провеждане на Интегриран Пект контрол, който включва:

 1. Изготвяне на оценка за териториалното разположение  и общото състояние на всеки обект , по отношение на рисковите зони за нахлуване вредни насекоми и  гризачи и зоните за тяхното обитаване и размножаване.
 2. Изготвяне на индивидуална  мониторингова програма:

  Защото притежаваме държавен лиценз за извършване на дейности по ДДД (дезинфекция, дезинсекция и дератизация).

   Защото сме млади, амбициозни и висококвалифицирани. Имаме правоспособни специалисти от всички нужни области: биолози, еколози, зоолози, дезинфектори.

    Защото работим с изцяло професионални препарати и техника. И знаем начини да се справим, дори когато ситуацията изглежда безнадеждна.

     Защото използваме индивидуален подход към всеки отделен случай. Съобразяваме се с Вашите изисквания, без това да влияе на качеството на работата ни.

      Защото даваме гаранция за качеството на извършените от нас дейности. Това е нашият начин да осигурим Вашето пълно спокойствие.