За вредителите

Влошаването на санитарно хигиенните условия на живот и битовите проблеми в градовете и селата доведе до нарастване на популациите на синантропните насекоми и гризачи – преносители на заболявания. Повиши се числеността на скитащите кучета и котки в населените места , а от там и  броя на паразитиращите по тях кърлежи, бълхи и др., които често използват и човека като техен гостоприемник. Последствията от това са поява на заболявания, за които до скоро се смяташе, че са почти изчезнали от територията на страната, както и на нови такива – Лаймска болест, Ку-треска, Туларемия, Кримска хеморагична треска, Марсилска треска и др. Някои от тези заболявания имат често летален изход.

Гризачите нанасят колосални щети на стопанство. Те могат да изядат огромни количества зърнени храни както по полето, така също и в складове, в хранително-промишлени, търговски и други заведения, в личните стопанства на хората и пр.

Почти всички видове битови неприятели с медицинско значение /мухи, комари, бълхи, кърлежи и др./, използват за размножаване и развитие сметища, открити междублокови пространства, водни басейни в близост до населените места и др.

В домовете и на обществени места се увеличи числеността на  кръвосмучещи членестоноги, които до скоро се считаха за изчезнали – дървеници, въшки, краста и др. Много от хората дори не подозират, че са опаразитени и неволни преносители на тези паразити. Това води до упорити паразитози, както и до пренасяне на заболявания, чиито мащаби трудно могат да се предвидят.

Всичко това налага по-често извършване на профилактични ДДД-дейности, като част от задължителните обществени мероприятия.

Успешните  дезинсекции  и дезакаризации са свързани с постоянно съблюдаване на обществените санитарно – хигиенни и ветеринарно медицински изисквания, както и с професионален подход, работа със съвременни препарати и апаратура за мащабни обработки.

Свържете се с нас

Защото сме млади, амбициозни и висококвалифицирани. Имаме правоспособни специалисти от всички нужни области: биолози, еколози, зоолози, дезинфектори.

Нашите услуги за вашия бизнес

Гаранция за ефективност: 6 месеца от последното третиране!